Số ĐT tư vấn: 0255 3713504 Số Lượt: 144045

Làng nghề truyền thống

DI SẢN VĂN HÓA TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA QUẢNG NGÃI

DI SẢN VĂN HÓA TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA QUẢNG NGÃI

13-12-2019

Quảng Ngãi từ thời tiền sơ sử nổi tiếng với nền văn hóa Sa Huỳnh và trong quá trình xây dựng, định cư tại vùng đất mới, người Việt đã tạo nên nhiều giá trị văn hóa mang đậm nét giao thoa văn hóa Việt – Chăm. Đó là di tích đền thờ Cá Ông, đề thờ nữ thần Thiên Y Ana, Thủy Long…; Nhiều di tích ghi đậm chiến công trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc như: Khởi nghĩa Ba Tơ, Khởi nghĩa Trà Bồng, Chiến thắng Vạn Tường… Đây là những di sản văn hóa rất có giá trị, lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống và là nơi diễn ra các sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của cộng đồng. Đặc biệt, hệ thống di tích liên quan đến Đội Hoàng Sa – Bắc Hải trên đảo Lý Sơn có giá trị lịch sử trong việc khẳng định chủ quyền biển đảo, góp phần phát triển du lịch tại địa phương.

Làng dệt thổ cẩm

Làng dệt thổ cẩm

09-11-2018

Làng Teng thuộc xã Ba Thành cách huyện lỵ Ba Tơ 4km về phía đông là làng duy nhất còn giữ được nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc H’rê ở Quảng Ngãi.