Số ĐT tư vấn: 0255 3713504 Số Lượt: 64691

Làng nghề truyền thống

Làng dệt thổ cẩm

Làng dệt thổ cẩm

09-11-2018

Làng Teng thuộc xã Ba Thành cách huyện lỵ Ba Tơ 4km về phía đông là làng duy nhất còn giữ được nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc H’rê ở Quảng Ngãi.