Số ĐT tư vấn: 0255 3713504 Số Lượt: 106042
https://dulichquangngai.info

Tổng cục Du lịch ban hành văn bản về việc thực hiện quy định của Luật Du lịch số 09/2017/QH14

Tổng cục Du lịch ban hành văn bản về việc thực hiện quy định của Luật Du lịch số 09/2017/QH14

  • 10:05 16/05/2019

Vừa qua, Tổng cục Du lịch đã ban hành văn bản số 622/TCDL-LH gửi các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu thông báo rộng rãi đến các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trên địa bàn biết, thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Du lịch số 09/2017/QH14 về kinh doanh lữ hành.

Luật Du lịch số 09/2017/QH14 đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Theo đó, nhiều nội dung mới về điều kiện, thủ tục kinh doanh lữ hành và chế độ báo cáo của doanh nghiệp lữ hành đã được quy định cụ thể, trong đó có một số nội dung đáng chú ý như:

  1. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phải làm thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. Sau thời hạn trên, nếu không có giấy phép thì doanh nghiệp không được kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.
  2. Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn với đối tác Việt Nam để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành theo pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Công hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp lại, cấp đổi, thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định tại các điều 31, 33, 34, 35 và 36 Luật Du lịch. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được kinh doanh lữ hành đối với khách vào Việt Nam.
  3. Các doanh nghiệp lữ hành thực hiện chế độ báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước về du lịch theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BVHTTDL, ngày 31/12/2014 ngoài các trường hợp đột xuất khác doanh nghiệp cần báo cáo theo quy định.

Trong thời gian tới, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương sẽ phối hợp với Tổng cục Du lịch hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trên địa bàn tuân thủ đúng quy định pháp luật./.

                                                                                                                                                                 Thu Hà