Số ĐT tư vấn: 0255 3713504 Số Lượt: 158431
https://dulichquangngai.info

Tập huấn và kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm trên địa bàn tỉnh

Tập huấn và kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm trên địa bàn tỉnh

  • 15:08 01/08/2020

Triển khai Luật Du lịch 2017; Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; đồng thời, để đảm bảo điều kiện hành nghề của hướng dẫn viên du lịch tại điểm theo quy định của pháp luật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Huế xây dựng và triển khai kế hoạch tập huấn và kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm trên địa bàn tỉnh từ ngày 20/7/2020-24/7/2020. Tham gia đợt kiểm tra có 55 hướng dẫn viên du lịch tại điểm, trong đó huyện Ba Tơ: 17 hướng dẫn viên, Lý Sơn: 19 hướng dẫn viên, thị xã Đức Phổ: 9 hướng dẫn viên và Trung tâm phát huy giá trị văn hóa đa năng tỉnh Quảng Ngãi: 10 hướng dẫn viên.

Các hướng dẫn viên trải qua hai phần thi nghiệp vụ gồm phần thi lý thuyết (trả lời theo hình thức trắc nghiệm và tự luận) và thực hành thuyết minh tại điểm du lịch (mỗi hướng dẫn viên có 07-10phút để thuyết minh và trả lời câu hỏi).

Kết thúc đợt kiểm tra, đánh giá, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Quyết định phê duyệt danh sách hướng dẫn viên du lịch tại điểm đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm. Đây là một trong những điều kiện để hướng dẫn viên du lịch tại điểm làm hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

Việc kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm nhằm chuẩn hoá và nâng cao chất lượng nguồn nhân du lịch của tỉnh trong thời gian tới./.

Thu Thủy