Số ĐT tư vấn: 0255 3713504 Số Lượt: 35951
https://dulichquangngai.info

Tạm dừng hoạt động kinh doanh du lịch các cơ sở lưu trú tại huyện Lý Sơn

Tạm dừng hoạt động kinh doanh du lịch các cơ sở lưu trú tại huyện Lý Sơn

  • 13:11 14/11/2018

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả hoạt động đối với các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn huyện Lý Sơn, ngày 9/10/2018 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Công văn hỏa tốc số 1576/SVHTTDL-DL gửi UBND huyện Lý Sơn

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả hoạt động đối với các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn huyện Lý Sơn, ngày 9/10/2018 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Công văn hỏa tốc số 1576/SVHTTDL-DL gửi UBND huyện Lý Sơn về việc phối hợp quản lý trong lĩnh vực lưu trú trên địa bàn huyện Lý Sơn. Theo đó, đề nghị “UBND huyện Lý Sơn chỉ đạo các phòng ban liên quan hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch hoạt động trên địa bàn huyện gửi thông báo hoạt động về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 31/10/2018. Quá thời hạn nêu trên, nếu các cơ sở lưu trú du lịch không chấp hành đúng quy định, đề nghị UBND huyện quyết liệt chỉ đạo phòng Tài chính – Kế hoạch tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch”. Tuy nhiên, đến hết thời hạn trên, Sở chỉ nhận được thông báo hoạt động của 01 cơ sở lưu trú du lịch (nhà nghỉ Thành Công). Tính đến tháng 10/2018, trên địa bàn huyện Lý Sơn chỉ có 52 khách sạn, nhà nghỉ và homestay đã được đăng ký kinh doanh lưu trú du lịch đúng theo quy định. Mặc dù, Sở đã có văn bản hướng dẫn nhiều lần nhưng các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn huyện không thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật.

Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn huyện Lý Sơn, ngày 09/11/2018 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục ban hành Công văn hỏa tốc số 1773/SVHTTDL-DL về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch đối với các cơ sở lưu trú du lịch địa bàn huyện Lý Sơn. Trong đó, đề nghị UBND huyện Lý Sơn quyết liệt chỉ đạo phòng Tài chính – Kế hoạch ra thông báo tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch đối với các cơ sở lưu trú không chấp hành theo quy định trong năm 2018 và chỉ tiếp tục cấp giấy phép kinh doanh loại hình này khi hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định”.

Việc ban hành liên tiếp các Công văn hỏa tốc về lĩnh vực này của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm nhắc nhở tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú du lịch hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, cải thiện chất lượng phục vụ góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của du lịch Quảng Ngãi, nhất là trên địa bàn huyện Lý Sơn.

                                                         Ngọc Trâm