Số ĐT tư vấn: 0255 3713504 Số Lượt: 158434
https://dulichquangngai.info

Giảm50% mức thu nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

Giảm50% mức thu nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

  • 19:07 22/07/2020

Giảm 50% mức thu nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch kể từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Theo quy định tại Thông tư 35/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính, kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2020, các tổ chức và cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan quản lý nhà nướccấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịchnộp phí bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Thông tư 35

Thu Thủy