Số ĐT tư vấn: 0255 3713504 Số Lượt: 158443
https://dulichquangngai.info

Khách sạn

Khách sạn

          DANH SÁCH KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

TT Tên cơ sở lưu trú  Địa chỉ Tel Số phòng Cấp hạng hoặc loại sao
1 Sông Trà 02 Quang Trung 3822665 100 3 sao
2  Trung Tâm 01 Lê Lợi 3829999 85 4 sao
3  Mỹ Trà TT.Sơn Tịnh 3842985 50 3 sao
4  Hùng Vương 45 ĐL Hùng Vương 3710477 64 3 sao
5  Khu DL Sa Huỳnh QL1A – Đức Phổ 3860311 47
6  Đồng Hưng 497 Quang Trung 3821704 36
7  Hoa Viên 12 Phan Chu Trinh 3823455 10 1 sao
8  Ninh Thọ 360 Cách mạng tháng 8 3817575 32 1 sao
9  Nguyễn Huệ 489 Quang Trung 3823472 24
10  Đồng Lợi 01 Đinh Tiên Hoàng 3830558 40
11  Đồng Khánh 16-17 Bà Triệu 3824481 87 2 sao
12  Hải Nam QL1A- Đức Phổ 3859206 15
13 Hoa Hồng 159 Hai Bà Trưng 3817327 18
14  Lam Sơn K2, TT Đức Phổ 3859207 16
15  Thiên Thanh 288 Nguyễn Nghiêm 3815805 21
16  Ngọc Lan Đình Bình Chánh-B-Sơn 3853472 39
17  Thiên Nga Thị Trấn La Hà -Tư nghĩa 3845549 18
18  Nhật Vân 24 Trần Công Hiến 3713455 15
19 Đồng Tâm 34 Lê Lợi 3836768 14
20  Thu Bồn 44 Trần Hưng Đạo 3836333 17
21  Hoàng Mai B-Thuận-B-Sơn 3618887 78 3 sao
22 Hoàng Long 77 ĐLộ Hùng Vương 3823697 16
23 Lê Thị Thanh Bình Thuận-Bình Sơn 3852182 20
24 Khu DL Thiên Đàng Bình Thạnh-Bình Sơn 3505074 200
25 CtyCPDL biển Mỹ khê Tịnh khê-Sơn Tịnh 3686111 100
26 Thiên Ấn Riverside 01 An Dương Vương 3714468 83  4 sao
27  My My 307 Trần Hưng Đạo 3819909 15 1 sao
28  Phượng Hoàng TT Châu Ổ 3851648 19 1 sao
29 Hà Lan Phổ châu – Đức Phổ 14 1 sao
30 Phùng Hưng 492 Nguyễn Công Phương 3715171 18
31  Thế Vinh QL 1A,Phổ Châu – Đức Phổ 3860385 26
32 Lý Sơn An Vĩnh-Lý Sơn 3867888 14 1 sao
33 Đức Long Gia Lai – Dung Quất Cụm công nghiệp Nam Chu Lai – Bình Chánh -Bình Sơn 3630333 -3630666 108 4 sao
34 Lê Lợi 17 Lê Lợi 3835904 72 1 sao
35 Sa Huỳnh Culture  QL 1A
thôn Thạch By 2,
Phổ Thạnh -Đức Phổ
3 981 999 14 1 sao
36 Hoa Hồng Tỷ Lô145-146 Trương Định 6251047 10
37 Tân An H 148 Phan Bội Châu 3716337 12
38 Hoàng Hương H 38 Lê Trung Đình 3826789 14
39 Minh Lan 496 Hai Bà Trưng 6251114 10
40  Bình Sơn Bình Thuận-Bình Sơn 3622999 30 2 sao
41 Kinh Đô 357 Hùng Vương 10
42 RED TT La Hà-Tư Nghĩa 3918918 37 1 sao
43 Phú Mỹ 06 Lê Lợi 7 1 sao
44 Khách sạn Lý Sơn Thôn Tây-An Vĩnh 55.3867888 19 1 sao
45 Khách sạn Central Lý Sơn Thôn Tây – An Vĩnh 55.3867979 31 2 sao
46 Khách Sạn Mường Thanh Thôn Đông – An Vĩnh 55.3867333 92 Đang trình hồ sơ xin xếp hạng 4 sao tại Vụ khách sạn
47 Khách Sạn Hiệp Sĩ Thôn Tây An Vĩnh 988628194 18 1 sao