Số ĐT tư vấn: 0255 3713504 Số Lượt: 44928

Corporation

Tin tức


Quảng Ngãi: Lần đầu tiên Giải Dù lượn được tổ chức

Quảng Ngãi: Lần đầu tiên Giải Dù lượn được tổ chức

05-06-2019

Lần đầu tiên tại tỉnh Quảng Ngãi, Giải dù lượn được Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Dù lượn Thành phố Hà Nội tổ chức với sự bảo trợ chuyên môn của Tổng cục Thể dục Thể thao và sự hỗ trợ của UBND huyện Lý Sơn.

Tổng cục Du lịch ban hành văn bản về việc thực hiện quy định của Luật Du lịch số 09/2017/QH14

16-05-2019

Vừa qua, Tổng cục Du lịch đã ban hành văn bản số 622/TCDL-LH gửi các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu thông báo rộng rãi đến các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trên địa bàn biết, thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Du lịch số 09/2017/QH14 về kinh doanh lữ hành.

Khám phá


Tài nguyên du lịch


Thông tin hữu ích


#Quảng Ngãi


Xem tiếp